Articles

20170415_173532

Articles

“Yes, articles. Isin’t Academia all about articles nowadays, citations, h/g-indexes, rankings, impact factors and all other nonsense? Performing academicity. Publish or perish and accelerate. How many have you published this year?”

 

I do publish in both Finnish and English. All of my publications are related to education, society and culture but also to social interaction. I have completed several refereed journal articles related to sociology, politics and cultural studies of education. Several of my publications have been written in collaboration with researchers from different universities in Finland and in Europe.

 

The most updated version of my publications can be found:

https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/persons/kristiina-brunila(c60cb038-9bb9-45a5-9c70-c991a6525e72).html

 

Refereed Scientific Articles (vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit)

Refereed Journal Articles, Original Research (vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli

tieteellisessä aikakauslehdessä)

Vehviläinen, Marja & Brunila, Kristiina (2007). Cartography of Gender Equality Projects in ICT. Liberal equality from the perspective of situated equality. Information, Communication & Society. Vol.10, No.3, 384-403.

Brunila, Kristiina (2011).Kasvatus ja koulutus projektimarkkinoilla[Education and Training on the Project Market]. Kasvatus 3/2011, 222-231.

Brunila, Kristiina (2011). Mielentilan markkinoilla [State of Mind on the Market]. Rikostaustaisten nuorten aikuisten koulutus, ohjaus ja kuntoutus. Nuorisotutkimus, erikoisnumero Väkivalta ja kiusaaminen 2/2011, 81-95.

Brunila, Kristiina (2011). Rönsyt pois! Tutkija tietokykykapitalismissa[Away with the Frills! Researcher in the Knowledge Capitalism]. Aikuiskasvatus 2/2011, 111–119.

Brunila, Kristiina, Kurki, Tuuli, Lahelma, Elina, Lehtonen, Jukka, Mietola, Reetta & Palmu, Tarja (2011). Multiple transitions: educational policies and young people’s post-compulsory choices. Scandinavian Journal of Educational Research, 55(3), 307—324.

Brunila, Kristiina (2011). The Projectisation, Marketisation and Therapisation of Education. European Educational Research Journal. SPECIAL ISSUE: Philosophy of Education and the Transformation of Educational Systems, 10(3), 425–437.

http://www.wwwords.co.uk/pdf/validate.asp?j=eerj&vol=10&issue=3&year=2011&article=12_Brunila_EERJ_10_3_web

Ikävalko, Elina & Brunila, Kristiina (2011). Tasa-arvosuunnittelu managerialistisen hallinnan tekniikkana [Gender Equality Planning as a Technique of Managerialistic Governance]. Sosiologia, 48(4), 323–337.

Brunila, Kristiina (2012). From Risk to Resilience. Education Inquiry.

http://www.use.umu.se/digitalAssets/103/103274_inquiry_vol3_nr3_brunila.pdf

Brunila, Kristiina (2012). Hooked on a Feeling. Education, guidance and rehabilitation of youth at risk. Critical Studies in education.

Brunila, Kristiina (2012). Tunnekoukussa. Syrjäytymisvaarassa nähtyjen nuorten aikuisten koulutus terapeuttisessa eetoksessa [Hooked on a Feeling. Therapeutical Ethos in Adult Education of Young Adults]. Aikuiskasvatus.

Brunila, Kristiina (2012). A DIMINISHED SELF. Educational Governance of Flexible and Self-centred Subjectivity. European Educational Research Journal.

Brunila, Kristiina (2013). Persuasions, Resistances and other Discourse Virtuoses. The ambivalent position of Gender Equality Specialist in Education. GENEROS – Multidisciplinary Journal of Gender Studies.

Brunila, Kristiina & Ikävalko, Elina (2012). Vallan tunnistaminen siihen lamaantumatta. Näkökulmia diskursiivis-dekonstruktiiviseen lukutapaan [Acknowledging Power without Paralyzing to it. Introduction to Discursive-Deconstructive Approach]. Politiikka.

Brunila, Kristiina & Ylöstalo, Hanna (2013). Challenging Inequalities in Education and in Working Life. A Mission Possible? Journal of Education & Work.

Brunila, Kristiina & Edström, Charlotta (2013). The Famous Nordic Equality. What’s Nordic about it? Nordic Studies in Education.

Brunila, Kristiina (2014). The Rise of the Survival Discourse in the Era of Therapisation and Neoliberalism. (Invited article to the special number Education in times of Crisis ed. by Evie Zambeta). Education Inquiry.

 

Kurki, Tuuli & Brunila, Kristiina (2014). The Wheel of (Mis)fortune. Education and training as projectised and precarious politics. Power & Education.

Siivonen, Päivi & Brunila, Kristiina (2014). The making of entrepreneurial subjectivity in adult education.Studies in Continuing Education.

Ecclestone, Kathryn & Brunila, Kristiina (2015). Governing emotionally-vulnerable subjects and the therapisation of social justice. Pedagogy, Culture & Society 23(4), 485-506.

Brunila, Kristiina & Siivonen, Päivi (2014). Preoccupied with the Self. Towards self-responsible, enterprising, flexible, and self-centred subjectivity in education. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education.

Brunila, Kristiina (2015). The Ambivalent Process of Becoming a Professor in the Neoliberal Academia. Qualitative Inquiry.

Edström, Charlotta & Brunila, Kristiina (2016). Troubling Equality in the Nordic Countries with Special Focus on Education and Working Life. Education as change.

Mononen Batista-Costa, Sari & Brunila, Kristiina (2016). Becoming Entrepreneurial – Transitions and education of unemployed youth. Power and Education, 8(1), 19–34.

Brunila, Kristiina, Ikävalko, Elina, Kurki, Tuuli, Mertanen, Katariina & Mikkola, Anna (2016). Revisiting the ’Vulnerability ethos’ in Cross-Sectoral Transition Policies and Practices for Young People. Research in Comparative and International Education, 11(1), 69–79.

Brunila, Kristiina & Ryynänen, Sanna (2016). NEW RULES OF THE GAME. Youth training in Brazil and Finland as examples of new global network governance. Journal of Education and Work. Published online 9 June 2016.

Review Article; Literature Review; Systematic Review (katsausartikkeli

tieteellisessä aikakauslehdessä)

Brunila, Kristiina & Isopahkala, Ulpukka (2004). Tietotekniikan sukupuoli liikkeessä [Gender in Technology in Flux]. Työelämän tutkimus 2-4, 150–154.

 

Book Section; Chapters in Research Books (kirjan tai muun kokoomateoksen

osa)

Brunila, Kristiina (2009). Hivutuksia, hanttiin pistämisiä ja muita diskurssitaituruuksia. Toimijuuden mahdollisuudet tasa-arvotyössä [Persuasions, Resistances and other Discourse Virtuoses. Agency in Equality Work]. Teoksessa Hanna Ojala, Tarja Palmu & Jaana Saarinen (toim.) Sukupuoli ja toimijuus kasvatuksessa ja koulutuksessa. Tampere: Vastapaino, 71–98.

Brunila, Kristiina & Mononen Batista-Costa Sari (2010). Tiedon, työllisyyden, osaamisen, yrittäjyyden ja tasa-arvon eurooppalainen Suomi [Knowledge’s, Employment’s, Competence’s, Entrepreneurship’s and Equality’s European Finland]. Teoksessa Katri Komulainen, Seija Keskitalo-Foley, Maija Korhonen ja Sirpa Lappalainen (toim.) Yrittäjyyskasvatus hallintana. Tampere: Vastapaino, 207–230.

Brunila, Kristiina & Isopahkala-Bouret (2011). Toistosta toisin tekemiseen? Julkisen sektorin kehittämistyön liikkumavaran tarkastelua [From Repetition to Doing Difference? Development Work in the Public Sector]. Teoksessa Eteläpelto, Anneli, Heiskanen, Tuula & Collin, Kaija (toim.) Toimijuus ja valta. Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja, Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, 313–337.

Brunila, Kristiina (2013). Evaluating Learning and the Work of a Researcher in the Era of Lifelong Learning. In George K. Zarifis & Maria N. Gravani (Eds.) Challenging the ‘European Area of Lifelong Learning’: a critical response after a decade of ongoing adjustments. Continuum Publishers.

Brunila, Kristiina (2012). Words that matter – Equality work revisited. In Tarja Palmu, Tarja Tolonen, Sirpa Lappalainen & Tuuli Kurki (Eds.) Cultural Practices and Transitions in Education. Taffnell Press.

Brunila, Kristiina, Hakala, Katariina, Lahelma, Elina & Teittinen, Antti (2013) Erot, eriarvoisuus ja markkinavoimat elinikäisen oppimisen, ammatillisen koulutuksen ja työntekijäkansalaisuuden määrittäjinä [Societal Differences, Inequalities and Market Defining Lifelong Learning, Vocational Education and WorkerCitizen]. In Kristiina Brunila, Katariina Hakala, Elina Lahelma & Antti Teittinen (toim.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus.

Brunila, Kristiina (2013). Tavoitteena mielentilan oikein hallinta. Nuorten ammatillinen koulutus managerialistisen ja terapeuttisen hallinnan kohteena [Governance of the Right Kind of State of Mind. Vocational Education as the Target of Managerialistic and Therapeutic Governance]. In Kristiina Brunila, Katariina Hakala, Elina Lahelma & Antti Teittinen (toim.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus.

Brunila, Kristiina & Isopahkala-Bouret, Ulpukka (2014). Marginaalin voima teoreettisena ja metodologisena avauksena [The Power of the Marginal as a Theoretical and Methodological Opening]. In Kristiina Brunila & Ulpukka Isopahkala-Bouret (toim.) Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ja Kansanvalistusseura.

Isopahkala-Bouret, Ulpukka & Brunila, Kristiina (2014). On aika puhua marginaalista [It’s Time to Talk about the Marginal]. In Kristiina Brunila & Ulpukka Isopahkala-Bouret (toim.) Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ja Kansanvalistusseura.

Brunila, Kristiina, Pasanen, Heikki & Onnismaa, Jussi (forthcoming 2015). Johdanto tietokykykapitalismiin [Intoduction to Knowing Capitalism]. In Kristiina Brunila, Heikki Pasanen & Jussi Onnismaa (Ed.) Koko elämä töihin. Koulutus tietokykykapitalismissa. Tampere: Vastapaino.

Brunila, Kristiina, Mertanen, Katariina & Mononen Batista-Costa, Sari (forthcoming 2016). Economic Worries and Therapeutic Solutions? Therapeutic Governing of Youth Transitions in an era of Marketisation. In Brunila, Kristiina & Lundahl, Lisbeth (eds). Youth on the Move. Youth Transitions in International and Critical Perspectives. Bloomsbury.

Brunila, Kristiina & Lundahl, Lisbeth (forthcoming 2016) Youth on the Move – what’s the problem? In Brunila, Kristiina & Lundahl, Lisbeth (eds.) Youth on the Move. Transitions in International and Critical Perspectives. Bloomsbury.

Brunila, Kristiina, Ikävalko, Elina, Kurki, Tuuli, Masoud, Ameera, Mertanen, Katariina, Mikkola, Anna, Mäkelä, Kalle (in review). ”Vulnerable, Anxious, Dependent, Depressed, Unstable, Antisocial…” Governing the transitions of Young People in the Ethos of Vulnerability. Oxford Ensyclopedia of Education.

Article in Conference Proceedings (artikkeli konferenssijulkaisussa)

Vehviläinen, Marja & Brunila, Kristiina. (2005). From Bringing Women to Technology to Situated Agency: gender equality in “technology and equality” projects, in Clem Herm & al. (eds.), 3rd European Symposium on Gender & ICT: Working for Change. Conference proceedings, Manchester, Feb 1, 2005.

Unrefereed Scientific Writings (vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset)

Unrefereed Journal Articles (vertaisarvioimaton kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)

Brunila, Kristiina (2004). Talkoisiin sukupuolen purkamiseksi teknologiassa [Deconstructing Gender in Technology]. Insinööri-lehti 11/04.

Teräs, Leena, Brunila, Kristiina, Heikkinen, Mervi & Hynninen, Pirkko (2005). Sukupuolen merkitys tehtävä näkyväksi [Making Gender Visible]. Aktuumi. Viestejä Oulun yliopistosta 1/2005.

Brunila, Kristiina (2009). Kun projektista tuli mielentila [Project as a State of Mind]. Lektio. Naistutkimus – Kvinnoforskning (3), 65–70.

Brunila, Kristiina (2009). Kun projektista tuli mielentila [When Project became a State of Mind]. Aikuiskasvatuksen Kilta-lehti 2/2009.

Brunila, Kristiina (2010). Onko tilaa kriittiselle aikuiskasvatuksen tutkimukselle? [Is There Any Room for Critical Adult Education?]. Näkökulmia tutkimukseen. Aikuiskasvatus 2/2010, 58–60.

Brunila, Kristiina, Hakala, Katariina, Lahelma, Elina & Teittinen, Antti (forthcoming 2013). Johdanto. Työntekijäkansalaiseksi ammatillisessa koulutuksessa kasvattamassa [Introduction. Educating a WorkerCitizen in Vocational Education]. Teoksessa Kristiina Brunila, Katariina Hakala, Elina Lahelma & Antti Teittinen (toim.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki: Gaudeamus.

Book Sections (kirjan tai muun kokoomateoksen osa)

Brunila, Kristiina, Mia Heikkilä, Pirkko Hynninen, Ritva Jakku-Sihvonen, Elina Lahelma, Vappu Sunnari, Henna Virkkunen & Jukka Lehtonen (2011). Sukupuolitietoisuuden lisääminen opettajankoulutuksessa ja oppilaitoksissa opetushallinnon ja projektien tavoitteena [Raising Gender Awareness in Teacher Education and Educational Institutions as the Aim of Education Management and Projects]. Teoksessa Jukka Lehtonen (toim.) Sukupuolinäkökulmia tutkimusperusteiseen opettajankoulutukseen. TASUKO-hankkeen loppujulkaisu.

Brunila, Kristiina (2010). Tasa-arvotyön projektitapaistuminen [The Projectisation of Equality Work]. Teoksessa Tuija Saresma, Leena-Maija Rossi & Tuula Juvonen (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino.

Brunila, Kristiina & Ulpukka Isopahkala-Bouret (2010). Onko tilaa kriittiselle aikuiskasvatuksen tutkimukselle? [Is there Any Room for Critical Adult Educational Research]. Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran verkkosivut, 14.3.2010. http://aikuiskasvatuksentutkimusseurary.blogspot.com/

Brunila, Kristiina (2006). Tasa-arvotyöstä Suomessa tasa-arvoprojektien kautta tarkasteltuna [Project-based Equality Work in Finland]. Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta-verkkosivusto. www.aanioikeus.fi

Brunila, Kristiina (2006). Promotion of gender equality in Finland examined through equality promotion projects from the 1970s to the early 21st century [Elektroninen aineisto]. www.aanioikeus.fi.

Brunila, Kristiina (2006). Jämställdhetsarbetet i Finland betraktat genom jämställdhetsprojekten på 1970–2000–talen {Project-based Equality Work in Finland during 1970-2000]. Fulla politiska rättigheter för kvinnor i 100 år. www.aanioikeus.fi.

Brunila, Kristiina (2005). Bittimaailman asiantuntijat ja hyvät jätkät [Specialists in the World of Bits and Good Blokes]. Teoksessa Teräs, L (toim.) Koulutus, sukupuolisosialisaatio ja teknologia ­ näkökulmia segregaatioon. Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, 69-82.

Brunila, Kristiina & Lampinen, Pauliina (2004). Tietotekniikan sukupuolta purkamassa. Ongelma-kohtia ja hyviä käytäntöjä tasa-arvotyöhön ja sukupuolesta neuvotteluun [Deconstructing Gender in ICT. Problems and Good Practices in Equality Work]. Teoksessa Minna Herno Tiedosta! Osaamisen vahvistaminen tietotekniikkakoulutuksessa. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Tikkurilan Paino Oy: Vantaa.

Brunila, Kristiina (2003). Nuoret tietoyhteiskunnan tiellä [Youth on the Path of Information Society]. Teoksessa Sonja Kangas ja Tapio Kuure (toim.) Teknologisoituva nuoruus. Nuorten elinolot-vuosikirja. Helsinki: Yliopistopaino.